Новини

Добре дошли!

Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев" - Монтана е с дългогодишни традиции в професионалното образование. Нашите специалности са в професионалните направления " Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника", "Компютърни науки", "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства", "Електротехника и енергетика", "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства".

Последни новини

Заповеди обучение в електронна среда

Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-856/19.10.2021 г. Заповед на РЗИ - Монтана РД-01-324/20.10.2021 г.

Заповеди присъствено и неприсъствено обучение за периода 13-26.10.2021 г. Заповед Директор РЗИ - Монтана Заповед Директор ПГТЕ - Монтана

Честит Ден на независимостта на България!

България празнува днес 113 години Независимост!  На 22 септември 1908 година княз Фердинад и премиерът Александър Малинов обявяват дотогава васалното...