Новини

Добре дошли!

Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев" - Монтана е с дългогодишни традиции в професионалното образование. Нашите специалности са в професионалните направления " Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника", "Компютърни науки", "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства", "Електротехника и енергетика", "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства".

Последни новини

Седмица на възможностите в ЧЕЗ

Седмицата на възможностите в ЧЕЗ, се проведе в периода 22-25.11.2021 г. Инициативата е в продължение на  дългогодишната стратегия на ЧЕЗ за подкрепа на...

Седмица на професионалните умения

Специалност "Компютърни мрежи" Специалност "Компютърна техника и технологии" Специалност "Автомобилна мехатроника" Специалност "Електрообзавеждане на производството"