Новини

Добре дошли!

Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев" - Монтана е с дългогодишни традиции в професионалното образование. Нашите специалности са в професионалните направления " Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника", "Компютърни науки", "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства", "Електротехника и енергетика", "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства".

Последни новини

Достойни ботевци!

На 16 април при пълно спазване на противоепидемичните мерки се проведе трети кръг на състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за...

График обучение от разстояние в електронна среда за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Във връзка със заповед № РД-09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката учебните занятия в Професионална гимназия по техника...