Записване на приетите ученици от 14 до 16 юли 2021 г.

Скъпи ученици и родители, записването на приетите ученици ще бъде в кабинет 212 с работно време от 8,00 до 18,00 часа. Необходими документи за записване: Заявление до директора на ПГТЕ „Христо Ботев“ Оригинал на свидетелството за завършено основно образование Оригинал Повече