Обучение по НП STEM

На 13.03.2021 по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ се проведе онлайн интензивен курс на тема „Как да направя уроците си разбираеми и мотивиращи за учениците?“ с фокус върху прилагането на проектно-базиран подход в обучението и създаване на интегрирани уроци. Повече