Национално състезание по БДП

На 25.02.2021г. в ПГТЕ „Христо Ботев“ гр. Монтана се проведе училищен кръг от националното състезание по безопасност на движението по пътищата през учебната 2020/2021 година. Участие взеха учениците Герасим Герасимов 8б, Анатоли Антонов 9б, Стефани Иванова 10б, Калоян Петров 10б, Повече

Стани стипендиант на ЧЕЗ – 2 кръг

Възпитаниците на ПГТЕ „Христо Ботев“ Монтана – Мелиса Ангелова и Красимир Георгиев с ръководител инж. Ваня Мартинова, преминаха успешно втори и се класираха за трети кръг в състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“.Двамата са събрали най-много точки от всички участващи отбори.В Повече

Световен ден против тормоза в училище

Гимназисти от ПГТЕ „Христо Ботев“ подкрепиха Световния ден против тормоза в училище, или по известен като „Ден на розовата фланелка“. Представителите на УС изработиха табла и емблематични розови лентички, които закачиха на гърдите на всички ученици и учители. С това Повече

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 на проект BG05М2ОР001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, IV кампания с период – 01.10.2020 г. – 03.10.2021 г. се предоставя възможност на педагогическите специалисти да се включат в предстоящи обучения до Повече

148 години безсмъртие за Апостола на свободата

„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“ „Поетите и Васил Левски“ представя вълнуващ прочит на стихотворения на Иван Вазов и Христо Ботев, посветени на Васил Левски.Екипът на ПОЕТИТЕ И Столична община реализираха филм „Поетите Повече