Седмица на професионалните умения

Пускане на видеото

Специалност „Компютърни мрежи“

Пускане на видеото

Специалност „Компютърна техника и технологии“

Пускане на видеото

Специалност „Автомобилна мехатроника“

Пускане на видеото

Специалност „Електрообзавеждане на производството“