Приложен програмист

Специалност: ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ.

Професия: ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ.

Прием след VІІ клас.

Срок на обучение: 5 години.

Степен на образование: средно.

С интензивно изучаване на английски език.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Учениците се подготвят за работа с компютърни системи, уеб базирани конфигурации, мобилни устройства, операционни системи, езици за програмиране, технически средства за печат, графика и анимация, технически проекти – дизайн и архитектура на системата. Те използват софтуерни инструменти като интегрирани среди за разработка, инструменти за моделиране, контрол на изходния код и на конфигурациите, системи за автоматизирано асемблиране и автоматизирано тестване.

ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ
1. Работа с всички устройства от конфигурацията на компютърната система и периферните устройства.
2. Инсталира, конфигурира и администрира необходимия приложен софтуер за работа с компютърната система според изискванията на клиента.
3. Конфигурира компютърната система като работна станция или сървър в мрежова среда, конфигурира и администрира мрежовата операционната система и мрежовите устройства.
4. Администрира, поддържа и архивира бази от данни.
5. Използва основните възможности на системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения, компютърни анимации, програмни системи за сканиране и обработка на сканирани документи.
6. Създава WEB съдържание; създава приложения за динамично генериране на WEB съдържание; създава, поддържа и администрира бази от данни във WWW и Интернет.
7. Използва основните възможности на текстообработващите системи, електронни таблици и програми за презентации, средства за архивиране на данни, средства за диагностика и отстраняване на компютърни вируси и средства за защита на информацията.

РЕАЛИЗАЦИЯ
1. Оператор периферни устройства
2. Консултант поддръжка на софтуер
3. Оператор инсталиране на софтуер
4. Техник компютърно програмиране
5. Компютърен аналитик поддръжка на софтуер
6. Специалист интернет поддръжка
7. Специалист поддръжка приложения
8. Администратор уеб сайт
9. Техник уеб сайт
10. Уебмастер
11. Мениджър уеб сайт