Специалности

Компютърна техника и технологии
Компютърни мрежи
Приложен програмист
Автомобилна електроника
Електрообзавеждане на производството
Машини и системи с ЦПУ